LEERPLICHT

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Op deze website vindt u meer informatie over de Leerplichtwet en hoe deze wordt toegepast.

KWALIFICATIEPLICHT

Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden.

VRIJ VAN SCHOOL

Kinderen moeten elke schooldag naar school. In een beperkt aantal situaties kunnen kinderen extra vrij krijgen. Soms hoeven kinderen helemaal niet naar school. Wilt u weten welke situaties dit zijn? Lees dan verder.

ANTWOORD OP UW VRAGEN

Hebt u nog vragen over leerplicht, school en aanverwante zaken? De kans is groot dat u hier het antwoord vindt.

DIGITALE SCHOOLGIDS

Meer dan 100 handige links met informatie over onderwijs, zorg en werk voor jongeren.

NIEUWS

De nieuwste maatregelen van de overheid bij de handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht, vindt u hier.
© gemeente Woerden 2011