Antwoord op uw vragen

Hebt u nog vragen over leerplicht, school en aanverwante zaken? Kijkt u dan naar de onderstaande thema’s en vragen die al eerder zijn gesteld. De kans is groot dat u daar het antwoord op uw vraag vindt.

U kunt ook uw zoekterm intypen in bovenstaand zoekveld.

 

Bij wie moet ik zijn om extra vakantie, ontheffing van de leerplicht en andere leerplichtzaken te bespreken?
Hebben leerlingen recht op tien vrije dagen per jaar?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Ik ga op wereldreis, mag mijn kind mee?
Ik heb mijn kind aangemeld bij een school. Moet de school mijn kind toelaten?
Kan mijn kind ook in het buitenland naar school?
Mag de school bepalen dat mijn kind een jaar overdoet?
Mag ik mijn kind thuis houden tijdens carnaval?
Mag ik mijn kind thuisonderwijs geven?
Mag mijn dochter op school een hoofddoekje dragen?
Mag mijn kind af en toe thuis blijven als het niet, of niet meer, leerplichtig is?
Mag mijn kind eerder op vakantie?
Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Mag mijn kind van school als het een verkeerde school of opleiding heeft gekozen?
Mag mijn kind vrij om het Suikerfeest te vieren?
Mag mijn kind zo maar worden geschorst, of zelfs worden verwijderd?
Mijn kind doet aan topsport, mag het daarvoor af en toe vrij nemen?
Mijn kind speelt in een musical, mag het daarvoor af en toe vrij nemen?
Moet een school voor voortgezet onderwijs mijn kind aannemen?
Moet ik de ouderbijdrage betalen?
Moet mijn dochter naar school als ze zwanger is? En moet dat ook als het kind er is?
Moet mijn kind alle lessen volgen? Ook als ik moeite heb met wat mijn kind moet leren?
Moet mijn kind mee op schoolreis of schoolkamp?
Mogen lessen zomaar uitvallen?
Voldoe ik aan de Leerplichtwet als ik thuis studeer en/of een schriftelijke cursus volg?
Voldoe ik aan de Leerplichtwet als mijn kind naar een Iederwijsschool of naar een andere particuliere instelling gaat?
Waar kan ik bezwaar maken als ik het ergens niet mee eens ben?
Wanneer eindigt de leerplicht. Wanneer begint de kwalificatieplicht?
Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?
Wanneer moet mijn kind voor het eerst naar school?